Välkommen ti Sååndom – In Växand By

JUST NU: Fredagar kl. 21 – 00 Tonis på UF och Aktuellt -> Meteoria Söderfjärden – www.meteoria.fi

Se när Sundom IF Div 3 eller 5 har hemma match

Siidon star rätt still just nöög….

Vi bygger om heila siidon så förvänt er int att allt ska funger…

Fölg me va som je på gang på bloggin jer-> Blogg.saandom.net

Sundoms Sida På Dialekt – Sååndoms Siido På Dialekt

Sååndom
# in stor by vä Finlands västkust
# in stassdel i Vasa
# in naturnära by med ca 2300 invånare
# in dynamisk, växand by i Vasa.
Bya blågg finns undi Bya blåggin
Heje je Sååndoms siido på dialekt… www.saandom.net
Stöd ås Via en inbetalning elo Köp ett plagg från Shåppin

Vi har allti nyast infå åm sååndom först på internet…

na som e oklart så ta kåntakt på webmaster@saandom.net
/ Webmaster

Saandom.nets Händelsekalender 

Händelser E-post webmaster@saandom.net