Stejinbrott var badplats – Stenbrott blir badplats

Sååndom. Innom in måna komber Sååndomboan att få skåda på skisser hu steijnbrote vä Myrgrundsvejin ska fövandlas ti e rekreationsområd me badstrand.

En så leeng sprängs e i he berg å krosas steijn ti grus invä Myrgrundsvejin i Sååndom. Område je viktigt fö Vasa stads gatusektion som just a jort e avtal me in ny entreprenör som ha inledd verksamheijtin tan fösta mars.

Ungefär 500.000 ton krossgrus ti gator å vägar men å ti försäljning räknar stadin me att enn ta ur Sååndomskojin undi ti  år som återstar åv täkttillstånde.

Sedan ska område som ingar i stadens nya bostadsområd i Sååndom återställas.

Inom in måna låvar planläggningsarkitekt Juhani Hallasmaa att invånaren å  all ar intressera ska få si ti fösta skissren på huhe gapande dagbrotte kuna förvandlas ti rekreationsområde me badstrand.

Invä dagbrotte vi Hallasmaajärn si små våningshus som me tanke på höjdskillnadren kuna byggas som terasshus.

Badplats i Myrgrundsskojin je  int na nytt påhitt. Enligt landskapsarkitekt Christine Bonn ha stan presenterat hanje  tanken reij tå täkttillstånde i tiiderna söktist å beviljadest.

Vbl besökt krossin telsammans me arbeijtschef Jan-Ove Ingo som övervakar entreprenadin.

Han tar int ställning ti visiondren om in framtrida badplats men kravet på att området ska återställas syns i he dagliga arbeijte i dagbrotte.

– Släntren ska ha in viss lutning tå verksamheijtin upphör å he måst entreprenörin beakt tå sprängningan utförs, säger Ingo.

Uvisätt åv Falktjin

Orginal: http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=107876

Nytt till Saandom.net

Hej!

Nöög har dö möjligheijt att påverk vad dö vill ha möjligheijt att hitt för info om sååndom på http://www.saandom.net å ja e kan handel om tjänster å allt je välkommi å vi välger sedan ut he som har vort mäst önska å he komber tå troligen i en slutlig version… så önsk jer nöög vad dö vill ha så att vi ska var bäst kring sååndom på internet.

Hej!

Nu har du möjlighet att påverka vad du vill ha möjlighet att hitta för info på den nya versionen av http://www.saandom.net som vi arbetar på för fullt och jag kan redan nu låva att vi kör med svenska direkt från början denna gång paralellt med dialekt versionen men det tar nog god tid ennu innan vi kan visa er något. Men det du nu har möjlighet att göra är att skicka in tips och idér på vad du vill hitta på en kommande version.

/Falktjin

Bloggin ha piffadist upp… Bloggin je omlaga total

Hej!

Saandom.nets Blogg elo  Sååndoms blogg som an å heijter så je nöög uppdatera för att få lete vår filis… å hoppas e ska var meijr folk som besöker ås å skrivar jer på bloggin om allt som har å jär me sååndom fråån stort ti smått…

Saandom.nets blogg eller Sundoms Blogg så har nublivit uppdaterad med ny design så hoppas folket trivs här och att ni börjar skriva här om stort som smått..

/Saandom.net blogg Niklas falk

Sundom tv Repris – Sååndom Tv Repris 23.03

Sååndom tv sänder repris på tisdajin tan 23.03 kl 19:00 å dö kan skåd direkt på http://www.saandom.net/Sundomtv/ elo http://www.sundom.tv programme hittas på sama siidor

 • PROGRAM 23.3.2010 kl. 19:00
 • 19:00 Aktuellt
 • 19:10 Avloppsledning Vasa – Sundom – Malax.
 • 19:35 Bilder ur naturen med Rudolf.
 • 19:40 Betaniakören från Jakobstad i Solf kyrka. Del 2. Solf TV.
 • 20:05 Önskerepris: Påsktraditioner 1993
 • 20:25 Önskerepris: Ungdomsorkestern Kent 1998
 • 20:35 Meddelanden
 • Sååndom Tv 21.3 kl 18:30 – Sundom TV 21.3 kl 18:30

  Sååndom tv sänder direkt på sååndajin tan 21.03 kl 18:30 å dö kan skåd direkt på http://www.saandom.net/Sundomtv/ elo http://www.sundom.tv programme hittas på sama siidor

 • PROGRAM 21.3.2010 kl. 18:30
 • 18:30 Aktuellt
 • 18:40 Avloppsledning Vasa – Sundom – Malax.
 • 19:05 Bilder ur naturen med Rudolf.
 • 19:10 Betaniakören från Jakobstad i Solf kyrka. Del 2. Solf TV.
 • 19:35 Önskerepris: Påsktraditioner 1993
 • 19:55 Önskerepris: Ungdomsorkestern Kent 1998
 • 20:05 Meddelanden
 • Sååndom Tv Sänder 07.03 kl 18:30 – Sundom Tv Sänder 07.03 kl 18:30

  Ja

  Sååndom tv sänder nöög på såndajin me början kl 18:30 å e gar som vanligt att skåd sändningen live i tv i byjjin å om dö int har han möijligheijtin så synns vi å på internet http://www.saandom.net/Sundomtv elo http://www.sundom.tv å tär kan ni å skåd seinast sända program.

 • PROGRAM 7.3.2010 kl. 18:30
 • 18:30 Aktuellt
 • 18:35 Avloppsledning under stadsfjärden till Kronomagasinet 1997.
 • 18:50 Betaniakören från Jakobstad i Solf kyrka. Del 1. Solf TV.
 • 19:20 Repris: Gambästu Skatan 1991. Fäbodliv förr i tiden.
 • 19:50 Meddelanden