Roderfylla i Sååndomskären – Roderfylleri i Sundomskären

SÅÅNDOM. In man född 1943 vort fast fö roderfylleri på messåmarsdajin. Polisin påträffa an vä Laangskärs fiskehamn, tar an blåst 1,9 i alkomtrin.

Mannin va ömsand i båtin å misstänks nö fö roderfylleri.

Uvi Sätt åv falktjin

Källo: http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=118184 Orginal text:

VASA. En man född 1943 blev fast för roderfylleri på midsommardagen. Polisen påträffade honom i Långskärs fiskehamn, där han blåste 1,9 i alkometern.

Mannen var ensam i båten, och misstänks nu för roderfylleri.

Trevli Messåmar – Trevlig Midsommar – Hyvää Juhannus

HeJ!

Vi bakom sundom.nu,saandom.net å ungdomstv.net vill önska all besökare å användare åv våra heijmsiidor/tjänster in riktit bra messåmar å ta e lungt uvi messåmarin både på land å ti sjöss så e int händer na olyckor elo ar missöden som vi int vill hör åv baket hälgen je uvi.
/Niklas ”Falktjin” Falk,Steve Mattsson å ar medarbeitarer å ar inblanda.

Vi bakom sundom.nu, saandom.net och ungdomstv.net vill önska alla besökare och användare av våra webbsidor och tjänster en riktit bra midsommar och ta det lungt över midsommar både på land och på sjön så att det inte händer några olyckor eller andra missöden som vi inte vill höra om efter helgen.
/Niklas ”Falktjin” Falk,Steve Mattsson och andra medarbetare och andra inblandade.

Me sundom.nu takana, ja saandom.net ungdomstv.net toivottaa kaikille kävijöille ja käyttäjille sivustojemme ja palvelut loistava juhannus ja ottaa rennosti yli juhannuksen, niin maalla ja merellä, niin että se ei tapahdu mitään onnettomuuksia tai muut vahingot Emme halua kuulla viikonlopun jälkeen.
/ Niklas ”Falktjin” Falk, Steve Mattsson ja muiden työntekijöiden ja muiden asianosaisten kanssa.

Sååndomboar negativ ti plandren på hamnväg – Sundombor negativa till planerna på hamnväg

SÅÅNDOM.

På måndas kveeldin va e Sååndoms tur att va värd för informationsmötet angående in ny hamnväg millan Vasklot hamn å he planera logistikcentre. Invånaren va relativt eniga om att e inte vill ha nain hamnväg junom Näse. På möte föreslo di tunnel, pipelines å utveckling åv han reij befintli järnvejin.

Frågona som ställdists undi diskussionin visa på in negativ inställning ti heila projekte.

– Vi kräver in grundligan utreijdning om behove åv in väg, sa Sååndomboin Hans Winberg.

Fleijr ar tyckte att vejin kunde slopas helt, oavsett alternativ.

Ti alternativ som je aktuell fö Sååndoms deil je in väg junom Näse, alternativt in väg vi strandsiidon åv Näse, som sedan gar vidare via Vikbyjjin.

Åv ti  två alternativen fick strandalternative mest kritik, trots att vejin junom Näse påverkar fleijr bostadshus.

Uvi Sätt åv Falktjin Orginal Vbl http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=117711 å jer undi.

Orginal Text:

Sundombor negativa till planerna på hamnväg

VASA. På måndag kväll var det Sundoms tur att vara värd för informationsmötet angående en ny hamnväg mellan Vasklot hamn och det planerade logistikcentret. Invånarna vara relativt eniga om att de inte vill ha någon hamnväg genom Näset. På möte föreslog de tunnel, pipelines och utveckling av den redan befintliga järnvägen.

Frågorna som ställdes under diskussionen visade på en negativ inställning till hela projektet.

– Vi kräver en grundligare utredning om behovet av en väg, sa Sundombon Hans Winberg.

Flera andra tyckte att vägen kunde slopas helt, oavsett alternativ.

De alternativ som är aktuella för Sundoms del är en väg genom Näset, alternativt en väg vid strandsidan av Näset, som sedan går vidare via Vikby.

Av de två alternativen fick strandalternativet mest kritik, trots att vägen genom Näset påverkar fler bostadshus.

Ungdomar i Sååndom får möjligheijt att skap eget fritidsprogrm – Ungdomar i Sundom får möjlighet att skapa eget fritidsprogram

YLE/ Luzilla Backa

Ungdomarna är själva med och planerar vad de vill göra i sommar.
Från vänster: Nida Lundberg, Emelie Stark och Frida Ekholm.

Bild:YLE/ Luzilla Backa.

I sommar får ungdoman i Sååndom möjligheijt  att sjölv skap sett fritidsprogram. 4H i Sååndom å Vasa stads fritidsavdelning gever ungdoman in stugo vä Öjberge å en ungdomsledar, men va di jär får di sjölva hitt på.

– Ja sku vela  ha filmkveeldar å träffa kompisar, säger Frida Ekholm.
Nida Lundberg halder me men vill å ha sportigan aktiviteter.
– Ja tycker om att spela volleyboll, så ja hoppas att e var mytchi tåli jer i somar, säger on.
Fö ti flest unga finns e få ställen att träffas på om somran. Ungdomsverksamheijt pausar oftast uvi sommarin.
– E je  bra me e ställ att far tel, så har man nainting att jär på sommarin å, säger Ville Marjamäki.

Linus Lindman, ungdomsledare på 4H, å Ilkka Ojanen, undomsledare vä Vasa stads Villa Gerby, komber att finnas på plats vä stugon i sommar.
Ti finns ti hands fö ungdoman å jölper dom att ta ansvar.
– Måle je att ungdoman ska var meijr engagera å inte bara få allt servera, säger Lindman.

Första träffin ägd rum fö in vecko sedan. Uppslutningen va stor. Uvi treti ungdomar kom fö att planera va di vill jär i sommar.
– Vi tala om att ordn volleybollturneringar å spel spel, säger Lindman.

Vasa stad stöder å verksamheijtin me ungdomsledare. Sååndomungdoman har Öijbergstugon å parkeringen ti sett förfogand.
– E je  jätteroligt att stadin deltar på  heje sättet, säger Lindman.

Stugon har opp månda-, onsda- å friidakveeldar framti slutet åv augusti. Ungdomar från ar ställen je å välkumi.

Uvi Sätt åv Falktjin

Orginal yle http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=189467

Saandom.nets nya funktioner…

Hej!

Saandom.net erbjuder sedan en nager år tibak som maang veijt en heijmsiido på dialket å ett forum samt sedan en tiid tibak å en bya blogg van allt uppdateras som har å jär me byjjin å hanje bloggin gar på både dialekt å svensk å e just han bloggin dö läser just nöög om dö int reijj ha fått reijda på he.

Sedan så fråån å me nöög så erbjuder vi @saandom.net e-post adresser ti sååndomboar fö 5€/år å fö icke sååndomboar 10€/år å tär inngar 7Gb utrymme fö e-postin å bra skräppost filter m.m, sedan så erbjuder vi å en mail listo alltså en listo som skickas ut ca 1gang / måna å tär finns seinast nytt me om va som händer kring saandom.net m.m

—————————————————————————————————————————————————————–

Hej!

Saandom.net är sundoms bya sida fast på dialekt och vi erbjuder ett diskussions forum samt ny också denna bya blogg som du läser  just nu ,sedan så bya bloggin är till för alla så man kan registrera sej och skriva egna inlägg på bloggen.

Sedan det som är nytt från och med nu är att vi erbjuder @saandom.net e-post adresser till bybor för 5€/år och för 10€/år för övriga, det andra som är nytt är att vi kommer att sända ut info via mail ca 1 gång i månaden med info om vad som är på gång just den månaden på saandom.net

/Falktjin

Meteoria Söderfjäälin je upp – Meteoria Söderfjärden Öppen

Hej!

Meteoria Söderfjäälin je upp millan kl 18- 20 varenda onsdakveeld fråån mitten på maj ti 29 September å på såndagar millan kl 14 -20 undi sama tiid, meijr info hittas på meteorians heijmsiido http://www.meteoria.fi tä kan meteorian å bokas undi aar tide.

—————————————————

Meteoria söderfjärden är öppen för allmänheten på onsdagar kl 18 -20 enda fram till den 29 september och på söndagar från kl 14 – 20 under övriga tider kan meteorian bokas via http://www.meteoria.fi på samma sida hittas även mera aktuell info om meteorians utställningar m.m

/Saandom,net

Möllon i Sååndom feg tymin upp – Möllan i Sundom fick tummen upp

SÅÅNDOM. E vindkraftverk får byggas i Öjenskojin i Ytter­sååndom. He beslöijt stasstyrelsins planeringssektion enhälligt på sett möt på tisdagskveeldin.

– Vi förd in bra diskussion å all ledamöter va fö bygge, säger Raimo Rauhala (SDP), ordförande i sektionin.

Han säger å att grannans anmärkningar vort beakt. Men fördeilan väger tyngre än nackdeilan.

He je EPV Vindkraft som ska bygg in 125 meter hög vindmöllo, som å ska funger som in testanläggning fö vindkraftföretaje Mervento.

– Nö får vi bara hoppas att Mervento etablerar se i Vasa, säger Rauhala.

Uvi Sätt åv Falktjin Orginal Vbl http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=116171

Vindmöllon i Sååndom föreslås få undantagstelstånd – Vindmöllan i Sundom föreslås få undantagstillstånd

SÅÅNDOM.EPV Vindkraft ha lömna in en ansökan om undantagstillstånd fö e vindkraftverk på Öjjen i Yttersååndom. Vindmöllon ska användas som testkraftverk fö Mervento, och je en förutsättning för Merventos planera fabrik i Vasa.
Planläggningschef Tapio Ivakko ha berett ärende, å föreslår att ansökan beviljas. I beredningen hänvisas bland anna te att han teltänkta platsin je lämplig med tanke på he omgivande landskape. Stadsstyrelsens planeringssektion fattar beslut i frågon tan 8 juni.

Uvi Sätt åv Falktjin

Orginal Vbl http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=115700