Vindkraft mött besvär i Sååndom – Vindkraft mötte besvär i Sundom

SÅÅNDOM.Käppar i julen fä vindkraftsfrabrik. Snabb process å dåli information ledd ti besvär.

He planera vindkraftverktche i Sååndomskojin var e fall fö Vasa förvaltningsdomstol. In Sååndombo, Hans Berg, ha lömna in e fövaltningsbesvär.

He betyder att bygglove int vinder lag kraft föri uviklagande je behandla.
Vi hoppas e behandlas hastot. I så fall kan vi ta hänsyn ti behandlingtiisin tå vi fattar placeringsbeslute om fabriken.

He  säger Merventos vd Jouko Putkonen. He 125 meter höga vindkraftverke je tänkt som e testkraftverk fö Merventos monteringsfabrik fö vindkraftverk. Fabriken placeras antingen i Karleby – tär bygglove reijd je klart – elo i Vasa.

Ti sannolika je  att stads­styrelsen får behandel besvären på sett möte tan 9 augusti. Baket he avjär förvaltningsdomstolin ärende.
Mervento har styrelsemöte i mitten åv augusti.

Uvi Sätt Åv Falktjin@saandom.net orginal vbl : http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=120586

Orginal text här:

VASA. Käppar i hjulet för vindkraftsfabrik. Snabb process och dålig information ledde till besvär.

Det planerade vindkraftverket i Sundomskogen blir ett fall för Vasa förvaltningsdomstol. En Sundombo, Hans Berg, har lämnat in förvaltningsbesvär.

Det betyder att bygglovet inte vinner laga kraft förrän överklagandet är behandlat.

– Vi hoppas det behandlas snabbt. I så fall kan vi ta hänsyn till behandlingstiden när vi fattar placeringsbeslut om fabriken.

Det säger Merventos vd Jouko Putkonen. Det 125 meter höga vindkraftverket är tänkt som testkraftverk för Merventos monteringsfabrik för vindkraftverk. Fabriken placeras antingen i Karleby – där bygglovet redan är klart – eller i Vasa.

Det sannolika är att stads­styrelsen får behandla besvären

på sitt möte den 9 augusti. Efter det avgör förvaltningsdomstolen

ärendet. Mervento har styrelsemöte i mitten av augusti.

Mopedist Skadadist i Krock i Sååndom – Mopedist skadades i krock i Sundom

SÅÅNDOM.In personbil å in moped krocka i korsninjen åv Sååndomvejin å Sålvvejin kring kl halv åtta på såndas kveeldin.

Personsbilsförarin, in man fråån Vasa född 1944, körd längs Sååndomvejin å sku sväng vänster int på Sålvvejin. Mopedförarin, in 16-årig flickko fråån Vasa, rörd se norrut et Sååndomvejins cykelväg. Ti båda fordonen kollidera på Sålvvejins uvigansställ, å mopedin körd in i bilins bakdeil fråån hööger siidon. Mopedistin fåll omkull me mopedin bakit kollisionin, å skada vänster hand å fot.
Hon fördist me ambulans ti sjukhuse. Båda fordonen feg skador…

Uvi Sätt åv Falktjin @ saandom.net orginal text http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=120515

Orginal Text här:

VASA. En personbil och en moped kolliderade i korsningen av Sundomvägen och Solfvägen omkring halv åtta på söndagskvällen.

Personbilsföraren, en man från Vasa född 1944, körde söderut längs Sundomvägen och skulle svänga åt vänster in på Solfvägen. Mopedföraren, en 16-årig flicka från Vasa, rörde sig norrut längs Sundomvägens cykelväg. De båda fordonen kolliderade på Solfvägens övergångsställe, och mopeden körde in i bilens bakdel från höger sida. Mopedisten föll omkull med mopeden efter kollisionen, och skadade vänster hand och fot. Hon fördes med ambulans till sjukhuset. Båda fordonen fick skador.

Stugo brann i Sååndom – Stuga brann i Sundom

SÅÅNDOM. In Såmarstugo me bastu på kåparöirin i Sååndom brann upp ida.

Brand på Kopparöirin Foto: Ayla

Brandkåren feg larme ca kl 16:50 å ryckt ut me fleijr enheijter.

Brandin hota sprid se i terrängen, men brandkårin lyckadest dämpa hann hotfulla situationin.

Undi kveeldin pågar eftersläckning. Man ska å hald vakt undi natten så att elden int flambar upp på nytt.

Ingen människo skadadist i brandin.

Uvi Sätt åv Falktjin Orginal http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=118877 info http://www.112info.fi

Orginal Text:

VASA. En sommarstuga med bastu på Kopparören i Sundom brann upp i dag.

Brandkåren fick larm om branden cirka 17.50 och ryckte ut med flera enheter.

Branden hotade sprida sig i terrängen, men brandkåren lyckades dämpa den hotfulla situationen.

Under kvällen pågår eftersläckning. Man ska också hålla vakt under natten så att elden inte flammar upp igen.

Ingen människa skadades i branden.

Bastu brinder i Sååndom – Bastu brinner i Sundom

SÅÅNDOM. In bastu brinder på kåparöijrin (Kopparören) i Sååndom.

Brandkåren feg larme ca kl 16:50 å ryckt ut me fleijr enheijter.

Meijr info komber…

Har dö bilder/info skick på e-mail falktjin@saandom /sms/mms 0505931107

Uvi sätt åv Falktjin / Sundom.nu Orginal Text http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=118877 info fråån http://www.112info.fi

———————————————————————

Orginal Text

VASA. En bastu brinner just nu på Kopparören i Sundom.

Brandkåren fick larm om branden cirka 17.50 och ryckte ut med flera enheter.

Mer information kommer senare.

Har du mera info/bilder skicka e-post falktjin@saandom.net eller sms/mms till 0505931107

/Sundom.nu

EPV Vindkraft får bygg testkraftverk i Sååndom – EPV Vindkraft får bygga testkraftverk i Sundom

SÅÅNDOM. EPV Vindkraft ha beviljadist bygglåv fö e testkraftverk i Sååndom. He planera kraftverktche har in kapacitet på 3,6 megawatt å je 184 meter högt.

Anläggningen je samtidit ämna fö att va e prototypkraftverk fö vindkraftsbloaje Mervento som fundera på att etabler s i Vasa.

UVi Sätt åv Falktjin källo: http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=118637

Orginal text jer:

VASA. EPV Vindkraft har beviljats bygglov för att testkraftverk i Sundom. Det planerade kraftverket har en kapacitet på 3,6 megawatt och är 184 meter högt.

Anläggningen är samtidigt ämnad att vara ett prototypkraftverk för vindkraftsbolaget Mervento som funderar på att etablera sig i Vasa.