Sundom Tv Sänder Direkt 3.10 kl 18:30 – Sååndom Tv Sänder Direkt 3.10 kl 18:30

Hej!

Sååndom tv sänder  3.10  me början kl 18:30 å sändningen kan skådas uvi internet på http://www.saandom.net/Sundomtv/ elo på http://www.sundom.tv elo på he gamber vanliga allternative att skååd på tvn där heijm i byjjin, Sedan så baket sändningen så gar e att skåd på nytt på sundom.tv

————————————

Sundom tv sänder 3.10  kl 18:30  och du kan följa med sändningen på internet http://www.saandom.net/Sundomtv och på http://www.sundom.tv eller som förr i tvn hemma i sundom.

Efter sändningen kan du kolla den på nytt på http://www.sundom.tv

Programme/Programmet

18:30 Aktuellt
18:35 Aktivitetsdagar i Sundom senaste helg.
18:45 Sundom Marknad 2010.
19:00 Sundom Gravgård 10 år – gemensamt med församlingarna. Del 2.
19:25 Nyheter från Stundars. ”Tidsresan”. Solf TV.
19:40 Fotboll i Sundom SIF – OUHU.
19:50 Info om församlingsvalet 14-15 november 2010.
19:55 Meddelanden.

Repris tisd.5.10 kl. 19.00.
Programmet visas i Solf tisdag 5.10 kl. 19.00.

Sundom Tv Sänder 19.9 kl 18:30 – Sååndom Tv Sänder 19.9 kl 18:30

Hej!

Sååndom tv sänder  19.9  me början kl 18:30 å sändningen kan skådas uvi internet på http://www.saandom.net/Sundomtv/ elo på http://www.sundom.tv elo på he gamber vanliga allternative att skååd på tvn där heijm i byjjin, Sedan så baket sändningen så gar e att skåd på nytt på sundom.tv

————————————

Sundom tv sänder 19.9  kl 18:30  och du kan följa med sändningen på internet http://www.saandom.net/Sundomtv och på http://www.sundom.tv eller som förr i tvn hemma i sundom.

Efter sändningen kan du kolla den på nytt på http://www.sundom.tv och http://www.sundomtv.fi/ungdom/

Programme/Programmet

18:30 Aktuellt
18:35 Sundom Gravgård 10 år.
19.00 Bilder från Nils Nygrens vernissage ”Målarglädje”.
19.25 Barnkalas på Stundars. Solf TV.
20:00 Meddelanden.

Repris tisd. 21.9 kl. 19.00.
Programmet visas i Solf tisdag 21.9 kl. 19.00.

Jubilarer fiirar me markand – Jubilarer firar med marknad

SÅÅNDOM. Sååndom indrottsförening fylder jämt 80 år å Sååndom ungdomsförening firar 110 år i år. Vi har mytchi samarbeijt som fungerar bra.Nö fiirar vi me Sååndommarkand, säger Lotta Wasström Styrelsmedlem i Sååndom IF:s skiidsektion.

Sååndommarknadin ha nainting fö ti flesta smakren.

Vi har tjugofyra fösäljarer. Ungefär hälften komber fråån Sååndom. E var råmjöltchen, sticka produkter, bär, sylt, smycken, naturprodukter, mattor å såklart fisk. Tiemansstark Sååndom spelemänn bjuder å på musik, säger Wasström.

Nytt fö i år je att heila marknadsplattsin flytta upp ti lokalin.

Tidigan år ha e vuri vä sååndomifs grusplan breijver fotbolls planin, men tär je man oskydda fö vindin.

Marthaföreninjen sälger å klimpsåppo in i uf-lokalin i år å tå tyckte vi att e passa betär att flytta heila marknadin  upp hiid, säger Wassberg.

Sååndommarknadin har laang tradition.

-E börja på 70-talet tå va e olik föreningar i Sååndom som ordna marknad. På 90-tale to marknadin in paus, men 2004 va an tillbak, säger Ann-Sofie Finne, sekreterare i Sååndom UF.

-I fjol vort marknadin inhiberad på grund åv lite intresse tå vi orda an reij i juli. Vi hadd hoppadist att e sku lock hemvändare fråån Sverige, men he svåra va att locka försäljare. Maang åv produktre je säsongsbetona, säger Wasström.

Marknadin ordnas åv skiidsektionin i Sååndom If å Sååndom Uf.

Uvi Sätt åv Falktjin Orginal: http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=125901

VASA. Sundom idrottsförening fyller jämna 80 år och Sundom ungdomsförening firar 110 år i år. Vi har mycket samarbete som fungerar bra. Nu firar vi med Sundommarknad, säger Lotta Wasström styrelsemedlem i Sundom IF:s skidsektion.

Sundommarknaden har något för de flesta smaker.

– Vi har tjugofyra försäljare. Ungefär hälften kommer från Sundom. Det blir råmjölk, stickade produkter, grönsaker, bär, sylt, smycken, naturprodukter, mattor och så klart fisk. Tiomanstarka Sundom spelmän bjuder också på musik, säger Wasström.

Nytt för i år är att hela marknadsplatsen flyttats upp till lokalen.

– Tidigare år har vi varit nere bredvid idrottsplan, men där är man oskyddad för blåst. Marthaföreningen säljer också klimpsoppa inne i uf-lokalen i år och då tyckte vi att det passade bättre att flytta hela marknaden upp hit, säger Wassberg.

Sundommarknad har lång tradition.

-Det började på 70-talet, då var det olika föreningar i Sundom som ordnade marknad. På 90-talet tog marknaden en paus, men 2004 var den tillbaka, säger Ann-Sofie Finne, sekreterare i Sundom UF.

-I fjol blev marknaden inhiberad på grund av lite intresse när vi ordade den redan i juli. Vi hade hoppats att det skulle locka hemvändare från Sverige, men det svåra var att locka försäljare. Många av produkterna är säsongsbetonade, säger Wasström.

Marknaden ordnas av skidsektionen i Sundom If och Sundom Uf.

På såndajin 12.9 je e Sååndommarknad 2010 – På Söndag 12.9 är det sundommarknad

Hej!

Nöög inkommand sånda alltså 12 september je e marknad i sååndom vä uf-lokalin å he je sååndom uf å sååndom ifs skiid sektion samt sååndom martha förening som ordnar e skååd meijr på http://www.sundommarknad.fi

Nu inkommande Söndag den 12 september är det marknad i Sundom vid uf-lokalen och det är Sundom-Uf , Sundom Ifs skidsektion och Sundom marthaförening som ordnar denna marknad se mera på http://www.sundommarknad.fi

/Sundom.nu

Sundom Tv Sänder 5.9 kl 18:30 – Sååndom Tv Sänder 5.9 kl 18:30

Hej!

Sååndom tv sänder  5.9  me början kl 18:30 å sändningen kan skådas uvi internet på http://www.saandom.net/Sundomtv/ elo på http://www.sundom.tv elo på he gamber vanliga allternative att skååd på tvn där heijm i byjjin, Sedan så baket sändningen så gar e att skåd på nytt på sundom.tv å på  http://www.sundomtv.fi/ungdom/

————————————

Sundom tv sänder 5.9  kl 18:30  och du kan följa med sändningen på internet http://www.saandom.net/Sundomtv och på http://www.sundom.tv eller som förr i tvn hemma i sundom.

Efter sändningen kan du kolla den på nytt på http://www.sundom.tv och http://www.sundomtv.fi/ungdom/

Programme/Programmet

18.30  Aktuellt med info om lotteri.
18.40  ANVIAs aktuella planer för fiberuppkopplingar i Sundom.
18.55  Nya P-platser för fågelskådare på Söderfjärden.
19.05  Två åländska segelbåtar besökte Långskärs fiskehamn.
19.25  Aktia Stiftelsen delar ut bidrag. Solf TV.
19.50  Meddelanden.

Repris tisd. 7.9 kl. 19.00.
Programmet visas i Solf tisdag 7.9 kl. 19.00.