Älgkalv gick ner sig i dike, avlivades av jägare – Älkalv jeg ner i ditche ,avliviadist åv jägar

Älg på Nese Foto Kim Bergman

SÅÅNDOM. In älgolycko inträffa i Sååndom på söndaseftrmiddajin. In älgko korsa e dik me två kalvar.
Han en jeg  ner se å  vort   liggand. Jägare lyckadist dra upp an yr ditche men han klara int  att ta se vidare.
 Kalvin lå närman en å in halv tiima på rygg i ditche föri vi lyckadist få upp an me jölp åv in traktor, säger Magnus Ekebom, jägare.
Älgkalvin va hela tiidin vä liv å måle va att an sku få fortsätta siin färd, men tå an lyfts opp yr ditche va an förlamad.
Jägaren to tärföri beslute att avliva an.
Antagligen hade an skada in kota. He va bäst att an feg somn in, säger Ekebom.

Uvi Sätt åv Falktjin Orginal Vbl http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=172713

Naturvänner samlades på Söderfjärden – Naturvänner samladest på Söderfjäälin

SÅÅNDOM. Trenor å stjärnår,månar å solar. Naturvänner hadd mytchi att skååd tå Sundom Bygdeförening å Vasa Andromeda öppna Meteorian fö allmänheijtin på lödajin.

 Birger Finskas å Johan Wadström star böjd yvi teleskåpe på Meteorians tak på Söderfjäälin. E je  mytchi att ställa in fö att bildi0n ska var perfekt.

-Vi tänkte skååd på solen, men nö ja han bakåm målnen. E siir däremot yt som om e je på väg att blås bort. Man ska var optimistisk, säger Finskas.

Teleskope har solskydd vilke behövs fö att man ska kun styder vår granne i rymdin. Men förytom solen får Meteorians besökare å sii maanga andra intressanta fenomen på himlavalve.

På Söderfjäälin tar trenona paos på sin reiso söderyt.

Heje je Finlands viktigaste trenorastplats. På fridajin räkna vi te 5000 trenor och nö kan e va meijr än så, säger Andersén.

Källo vbl http://www.vasabladet.fi/Story/?linkid=171723

Öppet hus – Vinden Hösten börjar

 Hej!
Vasa Svenska Församling meddelar att öppethus på Vinden i Sundom börjar på nytt den 9.9 kl 19:00
Höstens program börjar enligt följande.
9.9   Öppet hus kl. 19-22
16.9 HOBBY STREET  med start på vinden kl. 18
       Introduktion av verksamhet för ungdomar i Sundom
       Vi går i samlad tropp från Vinden mot UF lokalen
23.9 Tjuvstart kl. 18-19
       (Tillfälle där vi kan diskutera livets små och stora frågor)
       Öppet Hus kl. 19-22
30.9 Tjuvstart kl. 18-19
        Öppet hus kl. 19-22
(Programmet på vinden riktar sig till ungdomar i högstadieåldern)
/Saandom.net & Sundom24.fi