Kraftvertche i Sååndom producerar siin fösta el – Kraftverket i Sundom producerar sin första el

Kraftvertche i Sååndom producerar siin fösta el

SÅÅNDOM. Målsättninjen je att ti fösta kilowattiiman el produceras åv vindkraftvertche i Sååndom honje veckon. Reijj i såndast fö två vikor sedan snurra rotobladen fö föst gangon. Undi inkort inkörningsperiod på nain veko komber e att va fråga om små mängder som gar ut i elnäte.
-Allt je nytt å ska testas föskitit, Säger Patrik Holm, vd fö Mervento.
Tå vindkraftverche je inkört komber e att uppskattningsviis produser 12.000 megawatttiimar i åre.

Uvi sätt å Falktjin

Orginal fråån vasablade.

Kraftverket i Sundom producerar sin första el

VASA. Målsättningen är att de första kilowatttimmarna el produceras av vindkraftverket i Sundom den här veckan.
Redan i söndags för två veckor sedan snurrade rotorbladen för första gången.
Under en kort inkörningsperiod på någon vecka kommer det vara fråga om små mängder som går ut i elnätet.
– Allt är nytt och ska testas försiktigt, säger Patrik Holm, vd för Mervento.
När vindkraftverket är inkört kommer det uppskattningsvis att producera 12.000 megawatttimmar per år.

http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=189696

Vi ha lansera en ny version åv Saandom.net..

Hej!
Natten ti ida så vort en ny siido lansera på internet å he va Saandom.net som vort uppdatera me ny teknik å design m.m ja allt je junomgaji så he ska funger betär nöög enn förr å ja fram fö allt je e meijr modern siido nöög så att vi ligger meijr i tiidin om säger som så åså je e så att all info komber att gas junom nöög så att meijr info å bilder läggs inn längs me vejin å små förändringar kan ske heila tiidin så ha lete uviseend me he nöög närmast vekona/månan så ska no allt var betär å betär me tiidin..

En Förändring som komber att skee på laangsikt så je att Sundom24.fi komber att slås ihop me Saandom.net å på he viise komber Saandom.net att erbjud fleijr språk å fleijr tjänster enn ida å en sak som flyttar fråån å me att ni läser heje så je Bya blåggin han komber att finns undi saandom.net/blogg tär sku an egntligen a boda va reijj men åv vissa orsaker vort e föst nöög.

Sedan enn så vill jag elo vi Saandom.net be om ursäkt fö att int ha posta na nyheijter jer på blåggin men fråån å nöög ska e ändras på he…

Saandom.net Nöög Störr enn nain gang förr å he var bara meijr å meijr..

/Falktjin at Saandom.net