Mollans Grill ha öppna vä Kronviiksemstranden

En ny grill i sååndom ha öppna vä Kronviik semstranden å han har upp må-fr kl 11:00 – 21:00 å lö-sö 12:00 – 21:00 å tär hittar ni traditionell grillmat å Mollanse egna specialare. Ti har å SIA:s lösglass, kaffe å våfflor mm. Så Mollans grill önskar all välkumi ut ti Kronviik semstranden.

Jer får ni en bild på Grillin tå an star vä Semstranden Foto Niklas Falk meijr komber i na skede.

Rattfyllerist utan körkort körd stuli bil i ditche – Rattfyllerist utan körkort körde stulen bil i diket

Sååndom. Vä tritidin på söndas måronin kalladist polisin ti Sååndom fö att undisök e misstänkt fall åv rattfylleri.

In 17-åri kar hadd teijji kompisin bil utan lov. Baket an hadd kört bilin i ditche hämtan an in traktor fö att fösök fö upp bilin på nytt.

Karin blåst 3,9 promille i polisins alkometertest å vort åv me sett körkort. An misstänks fö äventyrand åv trafiksäkerheijtin, grovt rattfylleri, körand utan körrätt å bruksstöld åv motordrivi fortskaffningsmedel.

Har dö bilder elo meijr info skick på e-post falktjin@saandom.net sms/mms 0452086823

Uvi sätt åv Falktjin

Orginal vbl:

VASA. Vid tretiden på söndag morgon kallades polisen till Sundom för att undersöka ett misstänkt fall av rattfylleri.

En 17-årig man hade tagit sin kompis bil utan att ha lov till det. Efter att han kört bilen i diket hämtade han en traktor för att försöka få upp bilen igen.

Mannen blåste 3,9 promille i polisens alkometertest och blev av med sitt körkort. Han misstänks för äventyrande av trafiksäkerheten, grovt rattfylleri, körande utan körrrätt och bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel.

källo : http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=200673