På såndajin 12.9 je e Sååndommarknad 2010 – På Söndag 12.9 är det sundommarknad

Hej!

Nöög inkommand sånda alltså 12 september je e marknad i sååndom vä uf-lokalin å he je sååndom uf å sååndom ifs skiid sektion samt sååndom martha förening som ordnar e skååd meijr på http://www.sundommarknad.fi

Nu inkommande Söndag den 12 september är det marknad i Sundom vid uf-lokalen och det är Sundom-Uf , Sundom Ifs skidsektion och Sundom marthaförening som ordnar denna marknad se mera på http://www.sundommarknad.fi

/Sundom.nu

Nöög finns händelser i sååndom…

Hej!

Fråån å me nöög ikveeld så finns händelser fråån saandom.net på startsiidon åv sundom.nu å di uppdateras automatiskt tå saandom.net uppdateras… så nöög je första stege teijji mot att integrer vissa deilar åv saandom.net me sundom.nu…

Hej!

Från och med nu kan du se dom kommande händelserna från saandom.net även på sundom.nus startsida detta beryder att du kan se vad som kommer att hända i sundom närmaste veckan(veckorna)…

/Falktjin

Trevli Messåmar – Trevlig Midsommar – Hyvää Juhannus

HeJ!

Vi bakom sundom.nu,saandom.net å ungdomstv.net vill önska all besökare å användare åv våra heijmsiidor/tjänster in riktit bra messåmar å ta e lungt uvi messåmarin både på land å ti sjöss så e int händer na olyckor elo ar missöden som vi int vill hör åv baket hälgen je uvi.
/Niklas ”Falktjin” Falk,Steve Mattsson å ar medarbeitarer å ar inblanda.

Vi bakom sundom.nu, saandom.net och ungdomstv.net vill önska alla besökare och användare av våra webbsidor och tjänster en riktit bra midsommar och ta det lungt över midsommar både på land och på sjön så att det inte händer några olyckor eller andra missöden som vi inte vill höra om efter helgen.
/Niklas ”Falktjin” Falk,Steve Mattsson och andra medarbetare och andra inblandade.

Me sundom.nu takana, ja saandom.net ungdomstv.net toivottaa kaikille kävijöille ja käyttäjille sivustojemme ja palvelut loistava juhannus ja ottaa rennosti yli juhannuksen, niin maalla ja merellä, niin että se ei tapahdu mitään onnettomuuksia tai muut vahingot Emme halua kuulla viikonlopun jälkeen.
/ Niklas ”Falktjin” Falk, Steve Mattsson ja muiden työntekijöiden ja muiden asianosaisten kanssa.

Saandom.nets nya funktioner…

Hej!

Saandom.net erbjuder sedan en nager år tibak som maang veijt en heijmsiido på dialket å ett forum samt sedan en tiid tibak å en bya blogg van allt uppdateras som har å jär me byjjin å hanje bloggin gar på både dialekt å svensk å e just han bloggin dö läser just nöög om dö int reijj ha fått reijda på he.

Sedan så fråån å me nöög så erbjuder vi @saandom.net e-post adresser ti sååndomboar fö 5€/år å fö icke sååndomboar 10€/år å tär inngar 7Gb utrymme fö e-postin å bra skräppost filter m.m, sedan så erbjuder vi å en mail listo alltså en listo som skickas ut ca 1gang / måna å tär finns seinast nytt me om va som händer kring saandom.net m.m

—————————————————————————————————————————————————————–

Hej!

Saandom.net är sundoms bya sida fast på dialekt och vi erbjuder ett diskussions forum samt ny också denna bya blogg som du läser  just nu ,sedan så bya bloggin är till för alla så man kan registrera sej och skriva egna inlägg på bloggen.

Sedan det som är nytt från och med nu är att vi erbjuder @saandom.net e-post adresser till bybor för 5€/år och för 10€/år för övriga, det andra som är nytt är att vi kommer att sända ut info via mail ca 1 gång i månaden med info om vad som är på gång just den månaden på saandom.net

/Falktjin

Nytt till Saandom.net

Hej!

Nöög har dö möjligheijt att påverk vad dö vill ha möjligheijt att hitt för info om sååndom på http://www.saandom.net å ja e kan handel om tjänster å allt je välkommi å vi välger sedan ut he som har vort mäst önska å he komber tå troligen i en slutlig version… så önsk jer nöög vad dö vill ha så att vi ska var bäst kring sååndom på internet.

Hej!

Nu har du möjlighet att påverka vad du vill ha möjlighet att hitta för info på den nya versionen av http://www.saandom.net som vi arbetar på för fullt och jag kan redan nu låva att vi kör med svenska direkt från början denna gång paralellt med dialekt versionen men det tar nog god tid ennu innan vi kan visa er något. Men det du nu har möjlighet att göra är att skicka in tips och idér på vad du vill hitta på en kommande version.

/Falktjin

Bloggin ha piffadist upp… Bloggin je omlaga total

Hej!

Saandom.nets Blogg elo  Sååndoms blogg som an å heijter så je nöög uppdatera för att få lete vår filis… å hoppas e ska var meijr folk som besöker ås å skrivar jer på bloggin om allt som har å jär me sååndom fråån stort ti smått…

Saandom.nets blogg eller Sundoms Blogg så har nublivit uppdaterad med ny design så hoppas folket trivs här och att ni börjar skriva här om stort som smått..

/Saandom.net blogg Niklas falk

1 2