Stark blinkand lampo iriterar – Stark blinkande lampa irriterar

SÅÅNDOM.Vindkraftverktche i Sååndom har in stark blinkan lampo. Stefan Enegren, som bor i närheijtin åv möllon, säger att han störs åv både ljuse å ljude från turbinin.
Vä Mervento säger Partik Holm att högintensitetslampon je e myndigheijtskrav. Yviinspektör Heikki Silpola vä Trafiksäkerheijtsvärtche säger att all vindkraftverk som je höver en 150 meter ska ha in lampo å att krave gälder i all nordisk länder.

Uvi sätt åv Falktjin.

Orginal Vbl->

VASA. Vindkraftverket i Sundom har en stark blinkande lampa. Stefan Enegren, som bor i närheten av möllan, säger att han störs av både ljuset och ljudet från turbinen.
Vid Mervento säger Patrik Holm att högintensitetslampan är ett myndighetskrav. Överinspektör Heikki Silpola vid Trafiksäkerhetsverket säger att alla vindkraftverk som har en höjd över 150 meter ska ha en lampa och att kravet gäller i alla nordiska länder.

http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=217443

Mollans Grill ha nöög flytta ti Parkeringen nedanför UF-lokalin

Hej!
Såje skreijv vi tan 20 juni i år:

!En ny grill i sååndom ha öppna vä Kronviik semstranden å han har upp må-fr kl 11:00 – 21:00 å lö-sö 12:00 – 21:00 å tär hittar ni traditionell grillmat å Mollanse egna specialare. Ti har å SIA:s lösglass, kaffe å våfflor mm. Så Mollans grill önskar all välkumi ut ti Kronviik semstranden.

Jer får ni en bild på Grillin tå an star vä Semstranden Foto Niklas Falk meijr komber i na skede.”

Å ja nöög så ha han grillin öppna på nytt på parkeringen nedanfö UF-lokalin å så vitt vi på saandom.net veijt så har an sama öppet tider som förr alltså må-fre kl 11:00 – 21:00 å lö-sö 12:00 – 21:00 dock behöver e kanske bekräftas att grillin har teijje tidren upp så vi ska ta å kontakt Mollans grill fö att få e bekräfta.

En elo fleiijr bilder komber från nya ställe så småning om.

Får hald tigodo me in bild fråån stråkan så leeng.

Mollans Grill ha öppna vä Kronviiksemstranden

En ny grill i sååndom ha öppna vä Kronviik semstranden å han har upp må-fr kl 11:00 – 21:00 å lö-sö 12:00 – 21:00 å tär hittar ni traditionell grillmat å Mollanse egna specialare. Ti har å SIA:s lösglass, kaffe å våfflor mm. Så Mollans grill önskar all välkumi ut ti Kronviik semstranden.

Jer får ni en bild på Grillin tå an star vä Semstranden Foto Niklas Falk meijr komber i na skede.

Rattfyllerist utan körkort körd stuli bil i ditche – Rattfyllerist utan körkort körde stulen bil i diket

Sååndom. Vä tritidin på söndas måronin kalladist polisin ti Sååndom fö att undisök e misstänkt fall åv rattfylleri.

In 17-åri kar hadd teijji kompisin bil utan lov. Baket an hadd kört bilin i ditche hämtan an in traktor fö att fösök fö upp bilin på nytt.

Karin blåst 3,9 promille i polisins alkometertest å vort åv me sett körkort. An misstänks fö äventyrand åv trafiksäkerheijtin, grovt rattfylleri, körand utan körrätt å bruksstöld åv motordrivi fortskaffningsmedel.

Har dö bilder elo meijr info skick på e-post falktjin@saandom.net sms/mms 0452086823

Uvi sätt åv Falktjin

Orginal vbl:

VASA. Vid tretiden på söndag morgon kallades polisen till Sundom för att undersöka ett misstänkt fall av rattfylleri.

En 17-årig man hade tagit sin kompis bil utan att ha lov till det. Efter att han kört bilen i diket hämtade han en traktor för att försöka få upp bilen igen.

Mannen blåste 3,9 promille i polisens alkometertest och blev av med sitt körkort. Han misstänks för äventyrande av trafiksäkerheten, grovt rattfylleri, körande utan körrrätt och bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel.

källo : http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=200673

Kraftvertche i Sååndom producerar siin fösta el – Kraftverket i Sundom producerar sin första el

Kraftvertche i Sååndom producerar siin fösta el

SÅÅNDOM. Målsättninjen je att ti fösta kilowattiiman el produceras åv vindkraftvertche i Sååndom honje veckon. Reijj i såndast fö två vikor sedan snurra rotobladen fö föst gangon. Undi inkort inkörningsperiod på nain veko komber e att va fråga om små mängder som gar ut i elnäte.
-Allt je nytt å ska testas föskitit, Säger Patrik Holm, vd fö Mervento.
Tå vindkraftverche je inkört komber e att uppskattningsviis produser 12.000 megawatttiimar i åre.

Uvi sätt å Falktjin

Orginal fråån vasablade.

Kraftverket i Sundom producerar sin första el

VASA. Målsättningen är att de första kilowatttimmarna el produceras av vindkraftverket i Sundom den här veckan.
Redan i söndags för två veckor sedan snurrade rotorbladen för första gången.
Under en kort inkörningsperiod på någon vecka kommer det vara fråga om små mängder som går ut i elnätet.
– Allt är nytt och ska testas försiktigt, säger Patrik Holm, vd för Mervento.
När vindkraftverket är inkört kommer det uppskattningsvis att producera 12.000 megawatttimmar per år.

http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=189696

Lo rev hund i Sundom – Lo reijv hånd i Sååndom

SÅÅNDOM. Ett lodjyr skada in hynd undi älgjaktin på Röijnskäre i Sååndom på lörds­förmiddajin.

 Tå Sååndom älglags ena båt to i land på Röijnskäre i Sååndom skären i går feg han ena jakthundin korn på e lodjur som an börja  jag. På anninn siidon ön hade Dan Falks båt teijji i land me in annin hånd, han fyra år gamber noska gråhåndin Senna. Tå Senna å lodjure möttist så lodjure siin chans ti in litin munsbeta.

– Vi hörd e vrål å försto att lodjure gaji ti anfall, säger Tom Harju, som tå befann se bara hundra meter från djuren.

Sennas ägar Dan Falk så sjölv int händelsin, men hörd även han Senna yl. Tå hundin sedan kom ti han märkte han att on had e rivsår undi ena öga, på huvu å på bröstkojinn. E va nära öga, bokstavligen.

– In halv centimeter från öga, säger Falk.

–Ja får no ta in vändo ti veterinärin fö att få såre på bröstkorjin ihopsydd.

På lödaskveldin lå Senna å vila.

Yvi sätt åv Falktjin [at] Saandom.net/Sundom24.fi källo http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=175112

Älgkalv gick ner sig i dike, avlivades av jägare – Älkalv jeg ner i ditche ,avliviadist åv jägar

Älg på Nese Foto Kim Bergman

SÅÅNDOM. In älgolycko inträffa i Sååndom på söndaseftrmiddajin. In älgko korsa e dik me två kalvar.
Han en jeg  ner se å  vort   liggand. Jägare lyckadist dra upp an yr ditche men han klara int  att ta se vidare.
 Kalvin lå närman en å in halv tiima på rygg i ditche föri vi lyckadist få upp an me jölp åv in traktor, säger Magnus Ekebom, jägare.
Älgkalvin va hela tiidin vä liv å måle va att an sku få fortsätta siin färd, men tå an lyfts opp yr ditche va an förlamad.
Jägaren to tärföri beslute att avliva an.
Antagligen hade an skada in kota. He va bäst att an feg somn in, säger Ekebom.

Uvi Sätt åv Falktjin Orginal Vbl http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=172713

Naturvänner samlades på Söderfjärden – Naturvänner samladest på Söderfjäälin

SÅÅNDOM. Trenor å stjärnår,månar å solar. Naturvänner hadd mytchi att skååd tå Sundom Bygdeförening å Vasa Andromeda öppna Meteorian fö allmänheijtin på lödajin.

 Birger Finskas å Johan Wadström star böjd yvi teleskåpe på Meteorians tak på Söderfjäälin. E je  mytchi att ställa in fö att bildi0n ska var perfekt.

-Vi tänkte skååd på solen, men nö ja han bakåm målnen. E siir däremot yt som om e je på väg att blås bort. Man ska var optimistisk, säger Finskas.

Teleskope har solskydd vilke behövs fö att man ska kun styder vår granne i rymdin. Men förytom solen får Meteorians besökare å sii maanga andra intressanta fenomen på himlavalve.

På Söderfjäälin tar trenona paos på sin reiso söderyt.

Heje je Finlands viktigaste trenorastplats. På fridajin räkna vi te 5000 trenor och nö kan e va meijr än så, säger Andersén.

Källo vbl http://www.vasabladet.fi/Story/?linkid=171723

1 2 3 4