Vi ha lansera en ny version åv Saandom.net..

Hej!
Natten ti ida så vort en ny siido lansera på internet å he va Saandom.net som vort uppdatera me ny teknik å design m.m ja allt je junomgaji så he ska funger betär nöög enn förr å ja fram fö allt je e meijr modern siido nöög så att vi ligger meijr i tiidin om säger som så åså je e så att all info komber att gas junom nöög så att meijr info å bilder läggs inn längs me vejin å små förändringar kan ske heila tiidin så ha lete uviseend me he nöög närmast vekona/månan så ska no allt var betär å betär me tiidin..

En Förändring som komber att skee på laangsikt så je att Sundom24.fi komber att slås ihop me Saandom.net å på he viise komber Saandom.net att erbjud fleijr språk å fleijr tjänster enn ida å en sak som flyttar fråån å me att ni läser heje så je Bya blåggin han komber att finns undi saandom.net/blogg tär sku an egntligen a boda va reijj men åv vissa orsaker vort e föst nöög.

Sedan enn så vill jag elo vi Saandom.net be om ursäkt fö att int ha posta na nyheijter jer på blåggin men fråån å nöög ska e ändras på he…

Saandom.net Nöög Störr enn nain gang förr å he var bara meijr å meijr..

/Falktjin at Saandom.net

Vi har förnyat sidan..

Hej!

Sundom24.fi har nu fått en ny fräch lock och vi hoppas att detta kommer att innebära att vi kommer att få mera besökare fram över så väl nya som gammla besökare och användare är välkomna till oss på sundom24.fi… är du sundombo och förstår dialekten så besök istället saandom.net som är dialekt versionen av sundom24.fi dock så är saandom.net inte så bra uppadterad idagens läge endast händelserna är bra uppdaterade där just nu…

Saandom.net  & Sundom24.fi